Leksikon: Opravili!

A-aj z’ra’o, konj te srao, me-ne obišo, te-be popišo!

Dječja rima-rugalica, no ako se prizor iz stiha zamisli, nije uopće banalan…

Kad ono...