Leksikon: Opravili!

A‐aj z’ra’o, konj te srao, me‐ne obišo, te‐be popišo!

Dječja rima‐rugalica, no ako se prizor iz stiha zamisli, nije uopće banalan…

Kad ono...