Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

ajdared

Sorta crvene jabuke. Ova sorta je izvorno iz Sjedinjenih država, iz države Idaho. Naziv sorte je Idaho Red (ajdahored), ali je puno popularniji skraćeni naziv — Idared (ajdared). Nije poznato da li je ova sorta stigla sa već skraćenim imenom ili je ime skraćeno tu, neovisno o američkom skraćivanju.

Kad ono...