Leksikon: Opravili!

baba luca

Na Svetu Luciju u katoličkom kalendaru, djeca izrezuju bundeve i tikve da naprave Baba-lucu. Unutrašnjost se izdubi i postavi se svijeća. Ova Baba-luca nije pretjerano različita od bundeva za Halloween.

Aj ti reci...