Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

bog‐isus

Metafora koju muškarci, u nedostatku prikladnijeg izraza, koriste za izražavanje apsolutnih totaliteta. Pogotovo u smislu apsolutno sve ili apsolutno ništa.

Bog‐isus je varijabla koju nije ni potrebno određivati. U potvrdnom kontekstu to je neodređeni skup kojekakvih elemenata, ali nije ni važno, ionako vjerojatno sadržava sve; uključujući i sebe, pa je bilo koje, proizvoljno imenovano nešto — element tog skupa. U negativnom kontekstu ovaj skup je tako strašno prazan da ga ni nema.

Samo jedan komentar na bog‐isus

Kad ono...