Leksikon: Opravili!

bolcna

Tanja i kraća čelična šipka, uglavnom nastala rezanjem armaturne žice. Služi za učvršćivanje nečega u/na nečemu umetanjem ili zabijanjem – kao veliki štift.

Aj ti reci...