Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

bože me sakloni

Izgovara se: božemesakloni! Granični slučaj između frazema i uzvika.

Kad ono...