Leksikon: Opravili!

cakum-pak

Kao prilog:

Način obračuna ili rješavanja neke kompleksne, a time i višedjelne situacije — odjednom, u jednom mahu ili komadu.

Kao pridjev:

Stanje vrhunske dotjeranosti.

Samo jedan komentar na cakum-pak

Aj ti reci...