Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

čerpić

Kompozitni materijal sačinjen od gline i slame ili pljeve široko korišten u ruralnom građevinarstvu. Proizvodi se u obliku nepečene opeke sušene na suncu.

Kad ono...