Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

čȕla

Batina, toljaga, podebeo štap, palica.

Samo jedan komentar na čȕla

Kad ono...