Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

da se sve puši

Fraza iz doba druge industrijske revolucije kada su ugalj, para, trenje, mazivo, smrad i čađa značili temeljito i moćno odrađen posao. Sve se pušilo.

Kad ono...