Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

egija

Rebro na čiklu. Nosi uzdužne daske.

Kad ono...