Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

espadrile

Laka platnena obuća koja se nosi uglavnom ljeti. Jedine dobre espadrile proizvodilo je Borovo.

Kad ono...