Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

fircati

Mjestimično ručnim šivanjem pričvrstiti skrojene tkanine radi lakšeg strojnog šivanja.

Preneseno, spolno općiti, dobar seks.

Dolazi iz magyarskog.

Kad ono...