Leksikon: Opravili!

fljisnuti

Udariti nekome fljisku, to jest – ošamariti nekoga: nanijeti fizički bezazlen, ali strašno ponižavajuć udarac otvorenim dlanom u obraz. Prilikom aplikacije šamara čuje se karakteristično fljis!, pa otuda ovaj naziv

Aj ti reci...