Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

fljisnuti

Udariti nekome fljisku, to jest — ošamariti nekoga: nanijeti fizički bezazlen, ali strašno ponižavajuć udarac otvorenim dlanom u obraz. Prilikom aplikacije šamara čuje se karakteristično fljis!, pa otuda ovaj naziv

Kad ono...