Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

gologlav

Osobina onoga kojemu nedostaje kapa na glavi, makar debela vunena.

Rado se koristi uz goloždrav kada se želi upozoriti na opasnosti izloženosti djece hladnoći, vjetru, suncu, vlazi i ostalim elementarnim uvjetima, ako ima još koji.

Samo jedan komentar na gologlav

Kad ono...