Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

graorast

Prugasto prošaran različitim nijansama sive. Graoraste površine uočavaju se najčešće na nekim kokošima koje stoga nazivamo graorkama. (A postoji priča da graoraste mogu biti i mačke. I to one tigraste).

Kad ono...