Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

guci-guci

Uzvik koji se koristi prilikom češkanja djeteta ili mačke kažiprstom ispod brade

Kad ono...