Leksikon: Opravili!

istinabog

Veznik kojim uglavnom malo ublažavamo situaciju kad lažemo.

Kad ono...