Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

istinabog

Veznik kojim uglavnom malo ublažavamo situaciju kad lažemo.

Kad ono...