Leksikon: Opravili!

izmišljotina

Ono u šta ne želimo vjerovati, sve i da je istina.
Tehnički predmeti kojima ne znamo svrhu, pa se njima ne znamo ni koristiti.

Primjer:
– Kakva ti je to sad nova izmišljotina?
– Ajpad.
– Nije pao – samo sam ga gledala.

Aj ti reci...