Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

ižunjiti

Izdupsti, izdubiti. Nožem izvaditi/izdvojiti neki sebi svojstven sadržaj iz nečega.

Kad ono...