Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

izvoditi burgije

Izmotavati se, nevješto improvizirati, komplicirati i, kao rezultat, izvoditi gluposti.

Kad ono...