Leksikon: Opravili!

Jedi, jedi, ko zna ka’ćeš opet!

Ovaj poticaj na jelo upućuje se gostu koji iz bilo kojeg razloga ne grabi onoliko koliko domaćin od njega očekuje. Tada ga se napola u šali podsjeća da izobilje nije vječno i da ga valja iskoristiti kad je već prilika.

Kad ono...