Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

Ka’š?

Indirektni imperativ kamufliran u pitanje.  Forsiranje da se radnja izvrši odmah, jer su svi izgledi da će se to što tražimo dogoditi kad na vrbi rodi grožđe.

Kad ono...