Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

keziti se

Doslovno, pokazivati zube. Češće označava neodobreni osmijeh.

Samo jedan komentar na keziti se

Kad ono...