Leksikon: Opravili!

ko da te krava žvakala

“Sav si izgužvan, a to je u suprotnosti s doličan, fin, uštirkan i opeglan.”

Ovakva pojavnost nalikuje pojavnosti bilo čega što krava žvače. Jer – kravi je svojstveno preživati hranu kroz složen redoslijed prebacivanja već progutanoga natrag u usta, pa u neki drugi želudac, pa natrag, pa u treći…

Aj ti reci...