Leksikon: Opravili!

košarati

Krivoloviti ribu na način sličan lutriji. Nasumičnim bacanjem kóšara u bogaz ili rit želi se postići zarobljavanje ribe koju se potom na neviđeno izvlači golom rukom iz mutne vode. Rizici su zmije, leđna peraja grgeča i nervozne štuke. Šteta što na Dunavu nema električnih jegulja.

Samo jedan komentar na košarati

Aj ti reci...