Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

mal neb’ rekla šta

Izgovara se: malnebreklašta! Granični slučaj između frazema i uzvika.

Kad ono...