Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

moš se slikat

Defetističan uzvik. Kada je nešto pokvareno izvan svake mogućnosti popravka ili opravka. Ili, ako je izgubljeno, nedostižno, ukradeno ili zaboravljeno… Tada, dok je krivac još u šoku ili žalosti i zapomaže “Bogte, šta ću sad?!”, ovaj drugi hladnokrvno dolijeva ulje na vatru i naglašava poraznost situacije: “Moš se slikat!”. Ova fraza sugerira i da je stvar, koja je sada neupotrebljiva, bila bitna ili ključna za nešto.

Često možete čuti upotrebu ove fraze i u samoprijekoru. “Štaš sad?” Odgovor: “A ništa, mogu se slikat.”

Cirka 2 komentara na moš se slikat

Kad ono...