Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

nadoštukati

Produžiti, povećati, proširiti nešto očitim i upadljivim dodavanjem materijala na način da je svima jasno da je došlo do spomenute transformacije izvornih dimenzija.

Kad ono...