Leksikon: Opravili!

najkvirc

Piment. Začin izgledom sličan biberu (papru) i popularan kod starijih domaćica njemačke kulinarske provenijencije, što hoće reći u Slavoniji i Vojvodini. Kad-ikad, to se po svemu sudeći zvalo: novi začin – neues gewürtz i slično kako je Novo Selo bilo Najdorf, tako i naš domaći njemački živalj iskrivio i taj novi začin u – najkvirc.

Aj ti reci...