Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

napoličar

Najamni radnik u polju. Za seljaka koji nema svoje zemlje ili je iz bilo kojeg drugog razloga prisiljen raditi na tuđoj njivi kaže se da ide u napole. Biti u statusu napoličara nije baš ugledna stvar.

Kad ono...