Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

nasrati se

Zauzeti neprikladan položaj u prostoru, najčešće na smetnju drugima. Ispričati gomilu besmislica.

Kad ono...