Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

natandariti

Staviti nešto onamo gdje stoji nakaradno, smeta ili jedna strana smatra da je to nešto samo nepotreban teret. To obično smatra ona strana koja to nešto mora i nositi.

Samo jedan komentar na natandariti

Kad ono...