Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

nedobog, ne‐do‐bog

Predmeće se izjavama koje sadrže primisli o kojima se, dogmatski, ne bi smjelo razmišljati, ali eto, ona ipak — razmišlja.

Tri intonacije, tri značenja.

NEdobog!

neDObog!

nedoBOG!

Kad ono...