Leksikon: Opravili!

neotesan

Neuglađenih manira, ali iskren u činjenju i govorenju. Često to znači jedno te isto pa neotesanost uz 70% hinjenog zgražanja izaziva i do 30% skrivenih simpatija. Neotesan je težinski na par koraka, ali ipak nedostižno, do brezobrazan. Budući da ovu riječ, jer je vrlo odmjerena i zakopana ispod barem tri sloja realiteta, koriste gotovo isključivo žene, neotesanci mogu biti djeca, adolescenti te muškarci koji otvoreno izražavaju svoju spolnu naklonost.

Samo jedan komentar na neotesan

Aj ti reci...