Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

opasuljiti

Shvatiti, uočiti bitno, promijeniti mišljenje na bolje.

Kad ono...