Leksikon: Opravili!

opasuljiti

Shvatiti, uočiti bitno, promijeniti mišljenje na bolje.

Aj ti reci...