Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

ošajdariti

Prolupati na benignu stranu. Ne biti više među normalnima, ali ne biti ni agresivan, već samo malo ignorirati norme i stvarnost.

Kad ono...