Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

oštrokondža

Još jedan u nizu pogrdnih naziva za ženu loših karakternih osobina u smislu odnosa naspram drugih. Za razliku od rospija, oštrokondže su naprasite i nasilne. Sklonije su direktnom sukobu nego hladnoj osveti.

Kad ono...