Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

patoka

Zadnja fela rakije koja izlazi iz ture po kazanu kad se peče rakija. Ne pije se jer je po sastavu i osobinama odvratna. Oni koji su vidjeli one koji su je pili pripisuju joj čudesna zaglupljujuća svojstva.

Samo jedan komentar na patoka

Kad ono...