Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

poplašiti

Kratkotrajno umočiti kakav prehrambeni artikl na vrelu mast, ulje ili vodu. Najčešće u svrhu pripremanja polusirovina za ručak.

Kad ono...