Leksikon: Opravili!

porcijaš

Riba dovoljna za jedan manji obrok – porciju.  Najčešći izgovor pecaroša za lakomost i neodustajanje od pecaroškog ponosa kad je u pitanju ulov malo veći od blinkera koji bi se i po zakonu i po zdravoj pameti trebao pustiti na slobodu. Porcijaši, na vlastitu žalost, glase za najfinije ribe – neovisno o vrsti.

Aj ti reci...