Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

prcvanjak

Pogrdni izraz za osobu sitnog rasta.

Mjera za malu količinu nečega što je inače veće.

Kad ono...