Leksikon: Opravili!

profuknjača

Stadij nakon droce. Dok se droca poput kolekcionarke aktivno vodi idejom za povećanje vrijednosti, broja i raznolikosti vlastitih primitaka, profuknjača se time uglavnom više ne opterećuje. Ona to obavlja više kao modus vivendi.

Kad ono...