Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

proljetos

Vremenska oznaka za nešto što se dogodilo prošlog proljeća.

Nepoznata etimologija sufiksa.

Samo jedan komentar na proljetos

Kad ono...