Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

prtljati

Povećavati entropiju, činiti uzročno‐posljedično nepovezane, nasumične radnje.
Kada je u pitanju verbalni izričaj, onda se — trtlja.

- Šta više prtljaš?  Mogao si to već opraviti.
- Mani me se, šta mi tu trtljaš.

Kad ono...