Leksikon: Opravili!

prtljati

Povećavati entropiju, činiti uzročno-posljedično nepovezane, nasumične radnje.
Kada je u pitanju verbalni izričaj, onda se – trtlja.

– Šta više prtljaš?  Mogao si to već opraviti.
– Mani me se, šta mi tu trtljaš.

Aj ti reci...