Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

punokrvan

Kad netko razbije nos, pa krv lipti i ne staje curiti, kaže mu se da je to stoga što je punokrvan.

Kad ono...