Leksikon: Opravili!

Replike za svaku situaciju

Replike koje koristimo bez obzira na sadržaj ili tijek diskusije. Značenja ni pravila nema. Koristiti sirovo:

  • ‘oće to
  • tako šta?!
  • tanemoj!
  • i tako…
  • ju, naopako…
  • ajde!
  • nijevalda!
  • sve nas to čeka…
  • …, a da… (izgovara se kao da je izrečena apsolutna istina)

Aj ti reci...