Leksikon: Opravili!

sasma

Sasma služi kao pojačalo pridjevima, a intenzivira i glagole. Djeluje sasma slično riječima vrlo, posve, potpuno, sasvim, skroz‐naskroz.

Cirka 2 komentara na sasma

Kad ono...