Leksikon: Moraš pazit' ka'ci na vodi.

šereveriti

Krivudati, teturati, nasumično se kretati ili odabirati, šarati (ali ne u smislu šarati uokolo).

Kad ono...